Avís legal

Identitat del responsable: ASSOCIACIÓ CONFLUÈNCIA.CAT, en endavant CONFLUÈNCIA.CAT
NIF/CIF: G67281485
Direcció: carrer Gavatxons, núm. 3 08221 Terrassa (Barcelona)
Correu electrònic: contacte@confluencia.cat

CONFLUÈNCIA.CAT assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb  plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l’ús de les dades personals dels seus usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com a Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei  34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Accés i ús de la pàgina web

Accés a la pàgina web

Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web.  En el cas de productes o serveis que requereixin de cert pagament, CONFLUÈNCIA.CAT informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris.

En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre previ d’usuari. No obstant això, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre CONFLUÈNCIA.CAT (newsletter, per exemple). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran pròpies i certes.  Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que realitzin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a CONFLUÈNCIA.CAT o a tercers. De la mateixa manera, els usuaris es comprometen a notificar a  CONFLUÈNCIA.CAT qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicades.

CONFLUÈNCIA.CAT es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, CONFLUÈNCIA.CAT no garanteix ni la fiabilitat, ni la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment citades, i, per tant, en cap moment es podran exigir responsabilitats a CONFLUÈNCIA.CAT en aquest sentit.

Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web de  CONFLUÈNCIA.CAT per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, qui accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que CONFLUÈNCIA.CAT posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals i a la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar-los per activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic.

Els Continguts de la pàgina web es posen a disposició dels usuaris per CONFLUÈNCIA.CAT com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, CONFLUÈNCIA.CAT posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els Continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

Pel que fa als menors d’edat que desitgin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís del seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. No obstant això, CONFLUÈNCIA.CAT garanteix la protecció del menor pel que fa als Continguts dirigits especialment al públic familiar.

Informació sobre els vincles “links”

Les pàgines d’Internet de CONFLUÈNCIA.CAT poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Por tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de CONFLUÈNCIA.CAT.

En compliment del que s’estableix a l’art.  11 i 16 de la LSSICE, CONFLUÈNCIA.CAT es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·labora de forma activa en la retirada o, quan esdevingui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En el supòsit que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui  de forma immediata a l’administrador de la web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que CONFLUÈNCIA.CAT o tercers puguin sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal  o, si escau, en les condicions de venda, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin d’aplicació.

CONFLUÈNCIA.CAT no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de CONFLUÈNCIA.CAT de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu.

CONFLUÈNCIA.CAT no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web, i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, i a títol merament enunciatiu,  els textos, fotografies, gràfiques, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font  (referits de forma abreujada com els Continguts), són propietat intel·lectual de CONFLUÈNCIA.CAT o, si escau, de tercers, excepte especificació en cas contrari.

Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de CONFLUÈNCIA.CAT o de tercers.

Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a contacte@confluencia.cat. No obstant això, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar  activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació, alteració o descompilació.

Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, la “LOPD”), així com en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i a partir del 25 de maig de 2018, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en qualsevol altres normes vigents o que en el futur es puguin promulgar sobre la matèria.

CONFLUÈNCIA.CAT es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a les instruccions dels usuaris que hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-los ni utilitzar-los amb cap fi diferent, i a no comunicar-los, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, CONFLUÈNCIA.CAT es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, conforme el que preveu l’article 32 del RGPD.

Per a més informació, veure nostra Política de Privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar-se de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i CONFLUÈNCIA.CAT es comprometen a sotmetre als jutjats que resultin competents.

Responsable del tractament ASSOCIACIÓ CONFLUÈNCIA.CAT
+info
Finalitat
 • Gestió de la compravenda d’entrades per a espectacles;
 • Tractament amb finalitats comercials, enviament d’ofertes, informació i propostes comercials;
 • Gestió de la programació pròpia de teatre i música;
 • Prestació de serveis com conservatori de música.

+info

Legitimació Consentiment de l’interessat, a excepció de determinats supòsits en els quals existeixi interès legítim.
+info
Destinataris Les seves dades seran tractades exclusivament per CONFLUÈNCIA.CAT, a excepció d’aquells casos en els quals la comunicació de les seves dades a tercers sigui necessària per poder emplenar la finalitat directament relacionada amb l’organització, pagament, acomodació i assistència a l’espectacle contractat.
+info
Conservació de les dades Fins a la finalització del servei o que existeixi obligació legal.
+info
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació adicional. Presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.agpd.es).

+info

Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre la Protecció de Dades a la nostra web:
www.confluencia.cat

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable de tractament de les teves dades?

 • Identitat: ASSOCIACIÓ CONFLUÈNCIA.CAT
  CIF: G67281485
 • Direcció postal: carrer Gavatxons, núm. 3 08221 Terrassa (Barcelona)
 • e-mail: contacte@confluencia.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

 • Gestió de la web
 • Enviament de comunicacions comercials i promocionals;
 • Elaboració de perfils

Quina és la legitimació del tractament de les seves dades?

 • El seu consentiment lliure, específic, informat, inequívoc.

A quins destinataris comuniquem les seves dades?

Les seves dades seran tractades exclusivament per CONFLUÈNCIA.CAT amb la següent excepció: les dades que ens proporcioni podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de finalitats directament relacionades amb CONFLUÈNCIA.CAT, així com a les entitats o organismes amb els quals existeixi obligació legal de cessió. No es produiran transferències a tercers països fora de la Unió Europea sense que intervingui el seu consentiment.

Quant temps conservem les seves dades personals?

Les dades personals que ens faciliti es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament, o quan sigui necessari conservar-les per raó d’obligacions legals.  Quan la conservació ja no sigui necessària, se suprimiran amb les mesures de Seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la seva destrucció total.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment;
 • Dret a accedir, rectificar i suprimir les dades;
 • Dret de limitació de l’ús o oposició del tractament de dades;
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (agpd.es), si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.